O NÁS

Sme moderný notársky úrad poskytujúci
notárske služby kvalitne, rýchlo a flexibilne.

notar

JUDr. PhDr. Zuzana Korvínová


notár

Mobil: +421 907 751 443
E-mail: korvinova@notarkorvinova.sk

Notársky úrad JUDr. PhDr. Zuzany Korvínovej je moderný notársky úrad, poskytujúci notárske služby domácim ako aj zahraničným klientom.

Naším poslaním je kvalitné poskytovanie notárskych služieb na vysokej odbornej úrovni. Flexibilne reagujeme na individuálne požiadavky a nároky klientov, s cieľom zabezpečiť optimálne a komplexné riešenia ich problémov v čo najkratšom čase.

Svojím postavením a svojou činnosťou chránime práva a oprávnené záujmy našich klientov, dbáme o istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Každý vzťah ku klientovi považujeme za jedinečný, založený na vzájomnej dôvere, profesionálnej diskrétnosti a absolútnej mlčanlivosti.

Mgr. Viktória Murínová


zamestnanec poverený notárom

Mobil: +421 918 688 178 
E-mail: office@notarkorvinova.sk

JUDr. Lucia Jantošová


notársky koncipient

Mobil: +421 918 688 178
E-mail: office@notarkorvinova.sk

Mgr. Lucia Minaričová


notársky kandidát

Mobil: +421 918 688 178
E-mail: office@notarkorvinova.sk

Vyplňte kontaktný formulár a obratom sa s Vami dohodneme na konzultácii.

V prípade potreby je možné dohodnúť si stretnutie aj mimo notárskeho úradu,
na Vami zvolenom mieste.

DOHODNITE SI S NAMI STRETNUTIE