CENNÍK

 

Osvedčenie 1 podpisu 2,87 €
Osvedčenie 1 fotokópie 1,60 €
Osvedčenie 1 fotokópie do zahraničia 3,19 €
Výpis z OR (2-stranový) 3,19 €
Výpis z OR (3-stranový) 4,79 €

 

Odmena notára je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov. Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Kompletný cenník notárskych úkonov TU.

DOHODNITE SI S NAMI STRETNUTIE

Vyplňte kontaktný formulár a obratom sa s Vami dohodneme na konzultácii.

V prípade potreby je možné dohodnúť si stretnutie aj mimo notárskeho úradu,
na Vami zvolenom mieste.